Nika Langus

Nika Langus
Nika Langus

Konzultantka

Niko opredeljuje ljubezen do jezikov, dialoga in trajnosti. Svoje pretekle delovne izkušnje je zbirala v raznolikih delovnih okoljih na različnih področjih, ki segajo od javne uprave, mednarodne in nacionalne trajnostne politike, izobraževanja in turizma. Verjame v integrirane – celostne pristope, sistemsko načrtovanje in sodelovanje z različnimi deležniki.

Podjetju Stritih, svetovanje za trajnostni razvoj, d.o.o. se je pridružila junija 2023, da bi ekipo podpirala pri projektih, povezanih z zmanjševanjem vplivov na okolje na nacionalni in regionalni ravni, biotsko raznovrstnostjo in varstvom narave, oblikovanjem skupnosti ter razvojem podeželja.

Navdih črpa iz umetnosti, glasbe, športa in aktivnega udejstvovanja v lokalni skupnosti.