Trajnostno upravljanje z gozdovi v občini Adigeni, Gruzija

Trajnostno upravljanje z gozdovi v občini Adigeni, Gruzija

Projekt mednarodnega razvojnega sodelovanja med Slovenijo in Gruzijo je v prvi fazi (2020-2022) vseboval izobraževanje in treninge iz področja dela v gozdu za gozdarje iz občine Adigeni ter pripravo načrta trajnostnega upravljanja z gozdovi in rekreacijskega načrta za gozdove v tej občini. Naša ekipa je pripravila slednjega, z namenom razvoja trajnostnega turizma na območju, ki se z večjim obiskom turistov srečuje šele v zadnjih letih.