Stritih, svetovanje za trajnostni razvoj

Smo družinsko podjetje, ki izvaja svetovalne storitve na področju trajnostnega razvoja na mednarodni, državni in lokalni ravni.

Naši glavni naročniki so mednarodne organizacije in večje svetovalne hiše, s katerimi se povezujemo za izvedbo večji projektov. Naše delo temelji predvsem na kompetencah s področja inštrumentov okoljske politike, varstva narave, podnebnih sprememb, gozdarstva in skupnostnih praks.

Trajnostni razvoj, s svojo okoljsko, družbeno in gospodarsko dimenzijo, predstavlja ključni izziv človeštva v enaindvajsetem stoletju. Če ne bomo našli novega ravnotežja z ostalimi deli narave, obstaja resna nevarnost, da bomo izgubili velik del pridobitev naše civilizacije, in ogrozili kakovost življenja prihodnjih generacij. Če želimo to ravnotežje res doseči, se moramo bolj osredotočiti na rešitve in cilje, kakršni so Globalni cilji trajnostnega razvoja, kot pa na že povzročeno škodo in grožnje.

Naša pozitivna vizija trajnostnega razvoja izhaja iz srednjeevropskega sonaravnega gozdarstva, ki je eden od najstarejših uspešnih strokovnih pristopov za zagotavljanje trajnosti. Navdihujejo nas gorski ekosistemi in kultura Alp s tradicionalnimi rabami naravnih virov, tehnologijami in modeli skupnosti,  pa tudi športi v naravi, kot so planinstvo, kajakaštvo in taborjenje.

Ključno sporočilo gorske kulture je, da je cilje možno doseči le z naporom skupnosti, ko vsak član pozna in izpolnjuje svojo odgovornost. Ta pristop uspešno uporabljamo na različnih ravneh skupaj z našimi naročniki, koristniki storitev in poslovnimi partnerji tako, da zagotavljamo skupno razumevanje in motivacijo ključnih deležnikov, da odigrajo svojo vlogo.

 

 

 

 

PRP