Reference

 

GOPA

(2015 – 2020)
Jernej je glavni tehnični svetovalec za Eco-Corridors Fund na Kavkazu (Armenija, Azerbajdžan in Gruzija),  projekt namenjen uvajanja pogodbenega varstva narave izven zaščitenih območij s prenosom praks EU za Kavkaški program WWF z nemškim financiranjem (BMZ preko KfW) , medtem ko mu Ana in Jurij nudita potrebno tehnično in strokovno pomoč.

OECD

(2016-2017)
Neodvisna ocena uspešnosti  politik v šestih državah jugovzhodne Evrope – Albaniji, Bosni in Hercegovini, Makedoniji, Kosovu, Črni Gori in Srbiji – v kontekstu OECD-jeve publikacije ‘SEE Competitiveness Outlook 2018‘.

WWF Caucasus Programme Office

(2015-2017)
V sodelovanju s Kavkaškim programom WWF smo pripravili strategije prilagajanja gozdov na podnebne spremembe za gruzinski regiji Adžaro in Račo z uporabo GIS modela na temelju regionalnih klimatskih modelov in popisa gozdov.

UNDP

(2012)
Priprava Nizkoogljične strategije razvoja Bosne in Hercegovine, vključno z načrtom izpolnjevanja EU ciljev glede podnebnih sprememb.

UNDP

(2013)
Priprava Nizkoogljične strategije razvoja Kosova, vključno z načrtom izpolnjevanja EU ciljev glede podnebnih sprememb.

UNDP

(2013)
Integracija podnebnih ciljev v nacionalne in sektorske strateške dokumente Albanije povezane z vstopnimi pogajanji z EU. Delo je vključevalo pregled skladnosti nacionalne okoljske in podnebne zakonodaje in politike z mednarodno in evropsko zakonodajo.

Lux Development

(2013)
Priprava Nacionalne strategije gozdarstva in lesne industrije Črne gore, s poudarkom na razvoj vrednostne verige lesa, integracijo ciljev varstva narave in prilagajanja na podnebnim spremembam. To je bila prva nacionalno strategija v Črni Gori za katero je bila opravljena strateška presoja vplivov na okolje.

UNDP

(2012 – 2013)
Reforma sistema zaščitenih območij Črne gore in vzpostavitev dveh regijskih parkov (Komovi in Piva), skupaj s podporo pri pripravi načrtov upravljanja. Načrtovanje razvoja rekreativne rabe reke Tare, znotraj biosfernega območja porečja Tare.

GOPA

(2007 – 2009)
Vodenje usposabljanja odgovornih oseb in vključevanje lokalnih skupnosti v pripravo načrtov upravljanja v okviru EU projekta tehnične pomoči za upravljanje in zaščito potencialnih območij Natura 2000 na Severnem delu Cipra.

GOPA

(2006 – 2007)
Vodenje prvega EU projekta za implementacijo mreže Natura 2000 na Hrvaškem, vključno z usposabljanjem Državnega zavoda za varstvo narave, participativno pripravo osnutkov načrtov upravljanja za dve potencialni območji Natura 2000 in razvojem informacijskega sistema biotske raznovrstnosti.