SPLOŠNA IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Podjetje STRITIH, svetovanje za trajnostni razvoj, d.o.o.: Trg golobarskih žrtev 50, 5230 Bovec, matična številka: 3449068000, davčna številka: SI63992787; spoštuje pravico do zasebnosti naših zunanjih sodelavcev in internih zaposlenih. Zavezuje se, da bo osebne podatke skrbno varoval v skladu z veljavno nacionalno in evropsko zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov, Uredba (EU) 2016/679, angl. General Data Protection Regulation, in Zakon o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-2, Uradni list RS, št. 163/22).

Vaši osebni podatki bodo predmet obdelave zgolj za namene, s katerimi izrecno soglašate in ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje. Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna, soglasje pa lahko tudi kadarkoli prekličete.

Podatki se hranijo do vašega preklica oz. dokler je potrebno, da se doseže namen, zaradi katerega so zbrani.

Do osebnih podatkov dostopajo in jih obdelujejo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni sodelavci našega podjetja, ki pri opravljanju svojih storitev jamčijo za skladnost poslovanja z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov. Od vseh obdelovalcev zahtevamo, da osebne podatke obdelujejo v skladu z načeli ter ob izvajanju tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki jih določata GDPR in veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke hranimo v elektronski obliki tako, da so zaščiteni pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi za zagotovitev ustrezne ravni varnosti.

Pridružujemo si pravico, da te splošne pogoje kadarkoli in brez predhodne najave spremenimo, tako da novo različico objavimo na spletni strani.

Za uveljavljanje omenjenih pravic oz. morebitnih pritožb vas prosimo, da se obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, in sicer na e-mail naslov: jernej@stritih.com