CPVO Slovenskega NEPN

CPVO Slovenskega NEPN

Naša ekipa je sodelovala pri celoviti presoji vplivov na okolje Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), trenutno pa smo del konzorcija, ki presoja njegovo posodobitev. Naša ekipa se ukvarja s tematikami prilagajanja na podnebne spremembe, ekološkega odtisa ter družbenih in gospodarskih vplivov NEPN-a. CPVO pripravljamo za Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.