MIP4Adapt – EU Misija za prilagajanje na podnebne spremembe – tehnična pomoč

MIP4Adapt – EU Misija za prilagajanje na podnebne spremembe – tehnična pomoč

V okviru MIP4Adapt misije Evropske unije nudimo tehnično pomoč kot nacionalni koordinator pri implementaciji misije v Sloveniji. Slovenskim regijam, ki so pristopile k misiji nudimo tehnično pomoč pri identifikaciji demonstracijskih projektov, ki bi pomembno prispevali k prilagajanju na podnebne spremembe, pri iskanju primernega financiranja za izvedbo projektov ter jim svetujemo pri ostalih vprašanjih, ki se jim porajajo.

23. junija 2023