EIB Smernice za podnebno odpornost

EIB Smernice za podnebno odpornost

Priprava tehničnih smernic za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture za slovenski kontekst. Smernice bodo v pomoč odločevalcem, načrtovalcem, pripravljalcem projektov in izvajalcem presoj vplivov na okolje pri učinkovitem oblikovanju infrastrukturnih projektov da bodo le-ti pozitivno prispevali k zmanjševanju emisij GHG in se prilagajali na učinke podnebnih sprememb. Smernice pripravljamo v sodelovanju z Integra Consulting za EIB / JASPERS