Ekološki odtis

Ekološki odtis

Slovenija je v Strategiji razvoja Slovenije do leta 2030 kot enega izmed najpomebnejših kazalnikov za spremljanje učinkovitosti rabe naravnih virov predpisala ekološki odtis. Cilje je njegovo 20-odstotno znižanje do leta 2030.

Ekipa podjetja Stritih od leta 2018 v sodelovanju z Agencijo RS za okolje (ARSO) in Omrežjem za globalni ekološki odtis (Global Footprint Network) deluje na sklopu projektov, namenjenih analizam možnih prispevkov različnih področij k znižanju ekološkega odtisa, razvoju metodologije za spremljanje kazalnika – tako na ravni Slovenije kot na ravni statističnih regij – ter identifikaciji potrebnih ukrepov, še posebej s področja prilagajanja na podnebne spremembe.