Sklad za eko koridorje za Kavkaz (ECF)

Sklad za eko koridorje za Kavkaz (ECF)

Projekt je namenjen uvajanju pogodbenega varstva narave izven zaščitenih območij v Gruziji, Azerbaijanu in Armeniiji in tako zagotoviti ohranitev in trajnostno rabo biotske raznovrstnosti brez zmanjševanja prihodkov lokalnih skupnosti. Projekt implementira Kavkaški program WWF z nemških financiranjem (BMZ preko KfW).

Jernej je glavni tehnični svetovalec na tem projektu od leta 2015. Ključni dosežek projekta je vzpostavljanje partnerstv z vaškimi skupnostmi za zagotavljanje ekosistemskih storitev s pomočjo metode tekovanj in nagrad. V prvi fazi je bilo sklenjenih 20 dolgoročnih naravovarstvenih dogovorov, ki pokrivajo 92.000 ha ohranitvenih krajin.

View Project